fbpx

WELL GYM REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Sporty World Oy
Y-tunnus: 2749667-5
Postiosoite: Kuntokatu 17, 33520 Tampere

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Sami Joru
Postiosoite: Kuntokatu 17, 33520 Tampere
Sähköposti: sami@trampolinpark.fi

3. Rekisterin nimi

Sporty World Oy / Well Gym asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaiden henkilötiedot kerätään www.wellgym.fi ja https://oma.enkora.fi/sportyworld/reservations2 -sivuilla.

Asiakkaalle voidaan markkinoida Well Gym, Trampolin Park ja Kauppi Sports Center -palveluja.

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • Turvallisuudesta huolehtiminen varmistamalla että asiakkaat ymmärtävät palvelujen käytön riskit, vaarat, ehdot, säännöt ja rajoitteet
 • Laskujen lähettäminen
 • Tärkeiden jäsenyyteen liittyvien tiedotteiden lähettäminen
 • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • Markkinointi
 • Analysointi ja tilastointi
 • Asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
 • Mielipide- ja markkinatutkimukset
 • Muut vastaavat käyttötarkoitukset

Henkilötietoja voidaan käsitellä myös muissa suomalaisissa yhtiöissä henkilötietolain mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
 • Ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli
 • Viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten tiedot käynneistä Trampolin Parkissa
 • Asiakassuhdetta koskevat tiedot (kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot)
 • Mahdolliset tarjonnanestotiedot
 • Mahdolliset luvat ja suostumukset
 • Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään vastuurajoituslomakkeelta, puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.

Myös internet-sivuilla käytettävillä evästeillä ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla voidaan tietoja kerätä. Lisäksi voidaan käyttää Väestötietojärjestelmän, Postin osoitetietojärjestelmän, puhelinyhtiöiden yhteystietorekisterejä ja muita vastaavia julkisia ja yksityisiä rekisterejä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Sporty World käyttää tunnettujen ja luotettavien kansainvälisten toimijoiden (kuten Google) työkaluja ja pilvipalveluita tietojensa ylläpitämiseen. Tietoja pyritään käsittelemään vain EU:n tai ETA:n sisällä aina kun se on mahdollista järjestelmien teknisten rajoitteiden suhteen kohtuullisella vaivannäöllä. Tietoja voidaan käsitellä EU:n ja ETA:n ulkopuolella luotettavien toimijoiden kanssa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot tallennetaan sähköiseen muotoon. Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne Sporty World Oy:n työntekijät, joiden pitää työnsä puolesta asiakastietoja käsitellä. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Järjestelmät on suojattu modernein tietoturvallisin menetelmin.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaan ja oikaista häntä koskevat, rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ja allekirjoitettuna kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Mahdolliset oikaisupyynnöt rekisteröity voi osoittaa kohdassa 2. mainitulle, rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja käyttö suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia varten. Kiellon toteuttamiseksi rekisteröity klikkaa saamastaan sähköpostisuorasta linkkiä ”Kirjaudu pois sähköpostilistalta”, minkä jälkeen markkinointipostia ei enää lähetetä palveluntarjoajan puolesta.