fbpx

SOPIMUSEHDOT

JÄSENYYS EDELLYTTÄÄ JÄSEN- JA SOPIMUSEHTOJEN HYVÄKSYMISEN

Lue ehdot alta huolellisesti

Sporty World Oy:n jäsenyyksiin sovellettavat yleiset sopimusehdot 

Näitä yleisiä sopimusehtoja (myöhemmin “ehdot”) sovelletaan Sporty World Oy:n (myöhemmin Well Gym) jäsenyyksiin 1.4.2017 lukien.

 

 1. Yleistä

1.1

Ehdot ovat osa Well Gym jäsensopimusta (myöhemmin ”Jäsensopimus”), joka on laadittu sopimuksen tehneen henkilön (myöhemmin ”Jäsen”) ja Sporty World:n (myöhemmin ”Well Gym”) välillä. Jäsensopimuksen lisäksi tiettyihin Well Gym -palveluihin sekä tarjouksiin voi tulla sovellettavaksi yksittäiset erityisehdot. Nämä erityisehdot ovat saatavilla Well Gym keskuksessa sekä Well Gymin Internet-sivuilla www.wellgym.fi.

 

 1. Well Gym

2.1.

Well Gymin jäseniksi voidaan hyväksyä:
kaikki 13-vuotta täyttäneet henkilöt tai yli 10-vuotiaat nuoret, joiden sopimuksen tekee huoltaja yhdessä nuoren kanssa

 • jotka eivät ole velkaa Well Gymille tai Sporty World Oy:lle ja
 • joiden terveydentila on hyvä

 

2.2

Alle 18-vuotiaan puolesta huoltaja tekee jäsensopimuksen ja vastaa jäsenmaksuista.

10-13-vuotiaat harjoittelevat aina yhdessä huoltajan kanssa.

13-vuotias voi harjoitella itsenäisesti, mutta aina huoltajan vastuulla.

Huoltajan vastuulla on käydä lapsen kanssa läpi salin säännöt, sekä laitteet, jotta harjoittelu on lapselle turvallista.

2.3

Jäsenyys on voimassa Sopimusehtojen mukaisin ehdoin määräajan.

24 kuukauden jäsenyys jatkuu 24 kuukauden jälkeen toistaiseksi voimassaolevana jäsenyytenä. Jäsenyys tulee aina irtisanoa kirjallisesti jättämällä Irtisanomisilmoitus.

12 kuukauden jäsenyys jatkuu 12 kuukauden jälkeen toistaiseksi voimassaolevana jäsenyytenä. Jäsenyys tulee aina irtisanoa kirjallisesti jättämällä Irtisanomisilmoitus.

 

Laskutus

Jäsenelle muodostuu kuukausittain uusi lasku omalle tilille. Liittyessäsi jäseneksi vastaanottoon maksetaan ensimmäisen kuukauden jäsenmaksu. Ensimmäisen saapuvan laskun eräpäivä on kuukauden päästä liittymispäivästä. Lasku muodostuu kaksi (2) viikkoa ennen laskutuskauden alkua ja kyseisen laskutuskauden alkamispäivä on laskun eräpäivä.

 

2.4

Jäsenyys on henkilökohtainen. Jäsenyyttä ei siten voi siirtää toiselle henkilölle.

 

2.5

Jäsenyys antaa Jäsenelle oikeuden harjoitella Well Gym -keskuksessa siten, kuin Jäsensopimuksessa on tarkemmin sovittu sekä hyödyntää Well Gymin kulloinkin tarjoamia muita harjoittelumahdollisuuksia ja palveluja. Well Gymin kulloinkin voimassa olevat jäsenyystyypit, hinnasto sekä tuotevalikoima kuvauksineen löytyvät Internet-sivuilta www.wellgym.fi

 

2.6

Jäsensopimusta ei voi irtisanoa lukuunottamatta erityistapauksia (ks. kohta 7.) tai muuttaa jäsenyyden aikana, poikkeuksena jäsenyyden muuttaminen laajempaan jäsenyyteen.

 

2.7

Jäsen tiedostaa ja hyväksyy, että Well Gymin tarjoamat jäsenetutarjoukset ja/tai palvelut ovat käytössä saatavuuden mukaan, mikäli niihin pääsyä on rajoitettu.

 

2.8

Jäsen tiedostaa ja hyväksyy, että Well Gym voi jäsenyyden aikana yksipuolisesti muuttaa tuote- ja palveluvalikoimaansa tai liikuntakeskusten aukioloja kysynnän ja resurssien mukaan esimerkiksi pyhäpäivien yhteydessä.

 

 1. Jäsenmaksut

3.1

Jäsenen tai muu henkilö, joka Jäsensopimuksessa on sitoutunut vastaamaan Jäsenen jäsenmaksuista tai muista maksuista (esim. huoltaja), on hoidettava jäsen- ja muut mahdolliset maksut (”Jäsenmaksu”) Well Gymin kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan.

 

3.2

Jäsenmaksuja koskevan kuukausiveloituksen eräpäivä sovitaan Well Gymin voimassa olevien käytäntöjen mukaisesti.

 

3.3

Jäsensopimukseen perustuvia Jäsenmaksuja ei voida yksipuolisesti korottaa määräaikaiseen Jäsensopimukseen merkittynä ns. sitoutumisaikana, lukuun ottamatta tilanteita, jossa Jäsenen alennukseen oikeuttava peruste lakkaa.

 

3.4

Jäsen vastaa siitä, että jäsenmaksut on maksettu laskun eräpäivään mennessä.

Jäsen näkee verkkokaupassa kohdasta ”Omat tiedot” maksetut ja avoimet jäsenmaksut.

Jäsen voi ladata omalle tilille saldoa (rahaa), jolla jäsenmaksut kuittaantuvat automaattisesti niin kauan kuin saldoa on riittävästi. Saldo vähentää seuraavan kuukauden kuukausimaksua automaattisesti, mikäli saldoa ei ole riittävästi maksamaan koko maksua.

 

3.5

Mikäli Jäsen laiminlyö Jäsenmaksujen suorittamisen oikea-aikaisesti, on Jäsen velvollinen maksamaan myöhästyneille Jäsenmaksuille viivästyskorkoa korkolain (633/1982, muutoksineen) 4§:n mukaan. Lisäksi Well Gym voi periä Jäseneltä myöhästyneiden Jäsenmaksujen perinnästä aiheutuneet kulut.

 

3.6

Well Gym siirtää laiminlyötyjen Jäsenmaksujen perinnän perintätoimistolle. Mikäli Jäsen on saanut perintätoimiston maksumuistutuksen tai perintäkirjeen, on hänen Jäsenmaksuja suorittaessaan käytettävä perintätoimiston ilmoittamia maksuohjeita. Jos Jäsen kuitenkin tästä huolimatta tekee maksusuorituksia suoraan Well Gymille, voi Well Gym kohdistaa nämä suoritukset johonkin Jäsenen toiseen, ei perinnässä olevaan Jäsenmaksuun.

 

3.7

Mikäli Jäsen ei maksa jäsenmaksuja sopimusehtojen mukaisesti, Jäsenen kulkukortti suljetaan ja pääsy salille evätään.

Jäsen on tästä huolimatta velvollinen maksamaan avoimet ja jäljellä olevan jäsenyysajan maksut Well Gymille.

 

 1. Jäsenen velvollisuudet sekä kulkukortti

4.1

Jäsen on velvollinen: 

 • tutustumaan ja noudattamaan Well Gymin kulloinkin voimassa olevia turvallisuus- ja järjestysääntöjä, jotka löytyvät Well Gymin internet-sivuilta https://www.wellgym.fi/ sekä Well Gym -keskuksesta.
 • leimaamaan kulkukorttinsa aina saapuessaan harjoittelemaan Well Gym -keskukseen.
 • todistamaan henkilöllisyytensä tarvittaessa.
 • huolehtimaan riittävästä vakuutusturvasta mahdollisen henkilö- tai omaisuusvahingon osalta.

4.2

Jäsen saa jäsenyytensä voimassaoloajaksi käyttöönsä henkilökohtaisen Well Gym kulkukortin. Jäsen on velvollinen näyttämään kulkukorttia oven lukijaan aina kulkiessaan ovesta, jossa kulkukortti vaaditaan. Näin siinäkin tapauksessa, että oven avaa joku toinen Well Gym Jäsen omalla kulkukortillaan.

Kulkukorttia käytetään kulunvalvontajärjestelmissä sekä turvallisuussyistä. Jäsenkortti on Well Gymin omaisuutta ja se on henkilökohtainen. Jäsenkorttia ei siten saa siirtää tai lainata kenellekään.

Jäsen on velvollinen säilyttämään kulkukorttia huolellisesti ja omalta osaltaan varmistamaan ettei kukaan muu voi väärinkäyttää korttia. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan mahdollisesta jäsenkortin katoamisesta tai sen epäillystä väärinkäytöstä välittömästi Well Gymiin. Jäsenkortin kadottua tai vahingoittuessa Well Gym evää kulkukortin oikeudet ja uuden kortin voi noutaa kassalta. Jäsen maksaa uudesta kortista hinnaston mukaisen maksun.

Mikäli todetaan että Jäsen päästää kulkukortillaan Well Gymin tiloihin ihmisiä joilla ei ole kulkulupaa, Jäsenen kulkukortti voidaan sulkea ilman erillistä ilmoitusta.

4.3

Jäsen tiedostaa, että Well Gym suhtautuu kielteisesti dopingiin ja huumausaineisiin. Well Gym määrittelee dopingin suorituskykyä kohottaviksi aineiksi yhdenmukaisesti World Anti-Doping Agencyn (WADA) kanssa. Suorituskykyä kohottavien aineiden, huumausaineiden tai alkoholin käyttö tai esiintyminen kyseisten aineiden vaikutuksen alaisena on ehdottomasti kielletty Well Gym-keskuksissa.

 1. Alennukset, kampanjat ja sopimushinnat

  5.1
  Opiskelijakortti oikeuttaa alennukseen tietyistä palveluista.

  Opiskelijaoikeus tarkastetaan oston yhteydessä kassalla ja etu säilyy jatkuvana koko jäsenyyden ajan.5.2
  Kampanjat ovat voimassa kunkin kampanjan ohjeiden mukaisesti.
  5.2
  Kampanjoihin liittyvät ilmaiset edut ovat hyödynnettävissä kun tililläsi ei ole avoimia jäsenmaksuja.

  Kampanjoihin liittyvät ilmaiset laskutuskaudet liitetään seuraavan laskutuskauden alkuun.
  Jos olet maksanut jäsenyyttäsi ennakkoon, ilmaiset edut liitetään maksetun kauden päätteeksi.Kampanja jäsenyyksiä tai etuuksia ei voi tauottaa.
  5.3
  Sopimushinnat ovat voimassa erillisten sopimusehtojen mukaisesti. Asiakkaan on näytettävä oston yhteydessä voimassa olevaa jäsentodistusta, yrityksen henkilökorttia tai muuta sopimusehdoissa vaadittavaa todistusta.

   


 2. Jäsenelle tiedottaminen, markkinointi sekä henkilötietojen käsittely


6.1

Asiakas hyväksyy että hänen liittymislomakkeella antamansa tiedot tallennetaan asiakasrekisteriin.

Asiakas hyväksyy että hänelle voidaan lähettää laskuja ja tärkeitä jäsenyyteen liittyviä tiedotteita sähköpostitse tai tekstiviestitse.

Lisäksi asiakkaan erikseen hyväksyessä, asiakkaan tietoja voidaan käyttää Sporty World Oy:n tuotteiden ja palvelujen markkinointiin.

 

6.2

Asiakas hyväksyy että hänestä otetaan kuva kulkukorttia varten. Kuvaa käytetään Asiakkaan tunnistamiseen.

 

6.3

Asiakkaalla on mahdollisuus nähdä hänestä tallennetut tiedot ja vaatia ne poistettavaksi toimipaikoissamme.

Asiakas kuitenkin ymmärtää, että poistamalla tiedot Well Gym asiakasjärjestelmästä, hän ei voi enää olla Well Gym -jäsen.

 

6.4

Jäsen hyväksyy sen, että Well Gym, samaan konserniin kuuluvat yritykset tai ulkopuoliset yritykset joiden palveluja Well Gym käyttää voivat rekisteröidä, tallentaa ja/tai käsitellä Jäsentä koskevia henkilötietoja (esimerkiksi yhteystietoja ja maksutietoja) sekä Jäsenen käyttämiä Well Gym palveluita henkilötietolain (523/1999, muutoksineen) mukaisesti. Edellä mainittujen tietojen keräämisen tarkoituksena on hallinnoida ja huolehtia jäsenyydestä parhaalla mahdollisella tavalla sekä myös tiedottaa Jäsenelle Well Gymin kulloinkin tarjolla olevista palveluista. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löydät rekisteriselosteesta Well Gymin internet-sivuilla.

 

6.5

Jäsenen tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman Jäsenen kirjallista suostumusta, poikkeuksena pakolliset lakiin perustuvat tietojen luovutukset.

 

 1. Jäsensopimuksen päättäminen tai jäädyttäminen

7.1

Jäsenen sopimus on toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen ja sitä ei voi laittaa tauolle erityistilanteita lukuunottamatta. Erityistilanteissa jäsen voi hakea jäsenyytensä jäädytystä. Tällöin jäsen on estynyt käyttämään jäsenyyttään sovittuna ajankohtana.

 

Jäsenyyden irtisanominen

Jäsenyys on voimassa Sopimusehtojen mukaisin ehdoin määräajan.

24 kuukauden jäsenyys jatkuu 24 kuukauden jälkeen toistaiseksi voimassaolevana jäsenyytenä. 12 kuukauden jäsenyys jatkuu 12 kuukauden jälkeen toistaiseksi voimassaolevana jäsenyytenä. Jäsenyys tulee aina irtisanoa kirjallisesti jättämällä Irtisanomisilmoitus.

24 kuukauden jäsenyyttä ei voi irtisanoa 24 kuukauden sisällä, lukuunottamatta erityistapauksia.

12 kuukauden jäsenyyttä ei voi irtisanoa 12 kuukauden sisällä, lukuunottamatta erityistapauksia. 

Mikäli jäsenyys halutaan irtisanoa heti 24 tai 12 kuukauden jälkeen, asiakkaan tulee jättää kirjallinen irtisanomisilmoitus edellisen laskutuskauden aikana, jolloin jäsenyys on voimassa seuraavan laskutuskauden loppuun. 

 

Tapaukset, joissa jäsenyys voidaan päättää ennen 6kk, 12kk tai 24kk sopimuskauden päättymistä

 • Muutto toiseen kaupunkiin jossa ei ole Well Gym -kuntosalia. Vuokratodistus tai todistus omistusasunnosta vaaditaan.
 • Pitkäaikainen sairaus, joka estää kuntosalilla käymisen.

Lääkärintodistus vaaditaan.

Tee irtisanoutumisilmoitus täällä:

https://wellgym.fi/irtisanoutuminen/

Jäsenyyden päättämisen jälkeen Jäsenelle palautetaan mahdollisesti ennakkoon maksetut Jäsenmaksut Jäsensopimuksen ennenaikaisen päättymishetken jälkeiseltä ajalta, lukuunottamatta liittymisen yhteydessä maksettua yhden kuukauden jäsenmaksua. Tämä ei koske etu- tai tarjoushintaan ostettuja jäsenyyksiä.

Poikkeuksena tästä ovat liikuntamaksuseteleillä tehdyt suoritukset, joita ei voida verotuksellisista syistä Jäsenelle palauttaa.

Jäsenyyden päättämiseen vaaditut todistukset tulee toimittaa oman kaupungin Well Gym -keskuksen asiakaspalveluun välittömästi irtisanoutumisilmoituksen tekemisen jälkeen ja viimeistään kolmen (3) vuorokauden sisällä.

 

24kk ja 12kk jäsenyyden irtisanominen on tehtävä Well Gym irtisanoutumislomakkeella

Kuuden (6) kuukauden jäsenyys päättyy automaattisesti. Kuuden (6) kuukauden jäsenyyttä ei voi irtisanoa jäsenyyden aikana, lukuunottamatta erityistapauksia (ks. kohta 6.)

Yhden (1) kuukauden jäsenyys päättyy automaattisesti. Yhden (1) kuukauden jäsenyyttä ei voi irtisanoa jäsenyyden aikana.

 

7.2

Jäädytysehdot

24kk ja 12kk jäsenyyteen sisältyy maksimissaan yhden (1) kuukauden jäädytysmahdollisuus, joka on mahdollista pitää kaksi (2) kertaa 2 viikon jaksoissa tai 1 kuukauden jaksossa. Jäädytyksestä on ilmoitettava kirjallisesti oman keskuksen sähköpostiin viimeistään ennen jäädytettävää ajanjaksoa koskevan laskun muodostumista, jolloin hyvitys tapahtuu jäädytettyä ajanjaksoa koskevasta laskusta / laskuista.

 

Mikäli olet maksanut koko vuoden liittymisen yhteydessä (12kk sopimus), hyvitämme jäädytetyn ajanjakson maksetun vuoden jälkeen siirtämällä laskutussopimuksen alkamista jäädytetyn ajanjakson verran eteenpäin.

6kk jäsenyyksissä jäädytetty ajanjakso hyvitetään pidentämällä jäsenyyden voimassaoloaikaa jäädytetyn ajanjakson verran.

 

Muutoin jäsenyyden voi jäädyttää vähintään yhdeksi (1) kuukaudeksi ja yhtäjaksoisesti enintään kahdeksitoista (12) kuukaudeksi ja ainoastaan seuraavista syistä:

 • Sairastuminen tai loukkaantuminen

Lääkärin tai muun terveydenhuoltohenkilön vahvistus. Minimi yksi (1) kuukausi.

 • Raskaus 6kk (tai lääkärin tai muun terveydenhuoltohenkilön todistuksella pidempi aika)
 • Muutto paikkakunnalle, jossa ei ole Well Gym -kuntokeskusta

Työnantajan tai opiskelupaikan vahvistus vaaditaan

 • Varusmiespalvelus

Puolustusvoimien todistus vaaditaan

Jäsenyyden tauottaminen siirtää jäsenyyden sitoutumisaikaa eteenpäin tauon keston ajan.

Jos jäädytyskautta täytyy pidentää, on tehtävä uusi ilmoitus Well Gym -kuntokeskuksen asiakaspalveluun. Kirjallinen ilmoitus liitteineen on toimitettava Well Gymiin ennen voimassa olevan jäädytyskauden päättymistä. Sitoutumisaika siirtyy maksuista vapaan kauden verran eteenpäin.

Jäädytysehdot eivät koske kampanjoista saatuja jäsenkuukausia.

 

 1. Jäsensopimuksen yksipuolinen muuttaminen

 

8.1.

Well Gymillä on yksipuolinen oikeus muuttaa hinnastoa, palvelutarjontaa, Jäsenmaksuja, Laskutusta sekä Ehtoja. Jos muutosten oletetaan olevan Jäsenelle epäsuotuisia, Jäsenelle tiedotetaan muutoksista viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen muutosten voimaantuloa.

 

8.2.

Well Gymillä on oikeus lukita Jäsenyys tietyksi aikaa tai purkaa Jäsensopimus päättymään välittömästi, mikäli Jäsen selvästi rikkoo Jäsensopimuksen ehtoja. Olennaisia sopimusrikkomuksia ovat muun muassa (näihin kuitenkaan rajoittumatta):

 • Jäsenmaksujen laiminlyönti
 • Omalla kulkutunnisteella muiden päästäminen kuntosalille. Avatessasi kuntosalin oven omalla kulkutunnisteella, ovesta ei saa päästää sisään muita henkilöitä.
 • Well Gymin turvallisuus-, järjestyssääntöjen ja jäsensopimuksen rikkominen
 • Well Gymin Jäsenelle antaman varoituksen huomioimatta jättäminen

 

 1. Tavaroiden säilytys ja vahingonkorvausvastuu 

9.1

Henkilökohtaisen omaisuuden tilapäiseen säilyttämiseen Well Gymillä tulee Jäsenen käyttää lukolla varustettua kaappia tai lukollisia kaappeja mikäli kuntokeskuksessa sellaiset on.

 

9.2

Jos Jäsen unohtaa omaisuuttaan kaappeihin, Well Gymillä on oikeus murtaa Jäsenen lukko ja ottaa omaisuus säilytykseen. Jäsenen tulee noutaa unohtamansa tavarat 14 päivän kuluessa.

 

9.3

Well Gym ei vastaa sen tiloissa tapahtuvista mahdollisista henkilövahingoista, varkauksista tai muista Jäsenen Well Gym -liikuntakeskukseen tuoman henkilökohtaisen omaisuuden menetyksistä, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

 

 1. Vastuuvapaus, sovellettava laki sekä riitojen ratkaisu

10.1

Well Gym ei vastaa Jäsenen harjoittelumahdollisuuksien estymisestä tai muista Jäsensopimukseen kirjattujen Jäsenen oikeuksiin kohdistuvista tilapäisistä rajoituksista, joiden voidaan osoittaa johtuvan Well Gymin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista syistä ja joita Well Gym ei ole voinut kohtuudella ennakoida saati estää (ns. force majeure).

 

10.2

Jäsensopimukseen noudatetaan Suomen lainsäädäntöä.

 

10.3
Jäsenen ja Well Gymin väliset kiistat pyritään ratkaisemaan yhteistyössä. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, kumpikin osapuoli voi viedä kiistan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.